วัดบางปลากด  
111 หมู่ 9  ถนนรังสิต-นครนายก  (คลอง 14)  ตำบลบางปลากด  อำเภอองครักษ์  นครนายก  26120
โทรศัพท์. 0-2549-2403   โทรสาร. 0-2549-2404  E-mail: info@watbangplakod.orgmailto:info@watbankplakod.orgshapeimage_1_link_0
 

วิธีเดินทางโดยรถประจำทาง

 1. 1.     ขึ้นรถตู้ประจำทาง  หน้าโรงพยาบาลราชวิถี  สายกรุงเทพฯ-บ้านนา

 2. 2.     ขึ้นรถตู้ประจำทาง  ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 
      สายที่ผ่าน โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์พระเทพฯ  มศว.,
      สายที่ผ่าน โรงเรียนนายร้อย จปร.,  หรือ  สายที่ผ่านองครักษ์  หรือ  บ้านนา

 3. 3.    ขึ้นรถประจำทาง  หมอชิต  (รถของ จปร.)

       *** บอกคนขับขอลงที่ปากคลอง 14  จะมีวินรถมอเตอร์ไซร์รับจ้างมาส่งที่วัด ค่าบริการ 60 บาท 
แต่ถ้าหากมาเป็นหมู่คณะให้โทรหาไวยาวัจกร  ขับรถวัดไปรับที่ปากคลอง 14  (คุณสังเวียน  084-384-9912)

ส่งเอกสารด่วนทางไปรษณีย์ ;

วัดบางปลากด   ถนนรังสิต-นครนายก  (คลอง 14)  

ตำบลหนองสามวัง   อำเภอหนองเสือ   ปทุมธานี   12170

ขอรับใบอนุโมทนาบัตร  เพื่อหักลดหย่อนภาษี   

โดยการส่งเอกสารการทำบุญมาที่วัด 

ทางไปรษณีย์  -  ทางแฟกซ์  -  ทางอีเมล์  พร้อมระบุชื่อผู้ทำบุญ  และที่อยู่ให้ชัดเจน 

ทางวัดจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรได้ถูกต้อง