วัดบางปลากด

 

มีความประสงค์ต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาควัสดุก่อสร้าง

ขอเชิญดาวน์โหลดใบรายการ  วัสดุสร้างอุโบสถ.pdf 

โครงการก่อสร้าง อุโบสถ และ ศาลาปฏิบัติธรรม

คลิกที่ภาพ เพื่อดูรายละเอียด

ภาพร่างต้นแบบ

ภาพปัจจุบัน